General Information and Millennial Jobs for every Filipinos

Mga Public Servants pinahintulutan na gumamit ng 14 araw na leave sa trabaho na walang bayad dahil sa coronavirus


Taiwan Miyerkules(Feb.5)- inihayag ng isang ahensya ng gobyerno na ang mga pampublikong tagapaglingkod ay bibigyan ng pagliban sa trabaho na hindi sila babayaran sa loob ng labing apat na araw upang maalagaan ang kanilang anak na nasa edad labing - dalawang taong gulang kung ang ganitong pangangailangan ay sumulpot sa gitna ng pagsiklab ng coronavirus.

Ayon kay Vice Directorate-General of Personnel Administration Su Chun-jung sinabi niya na gaya ng mga empleyado sa pribadong sektor ang mga tagapaglingkod sa pampubliko ay pinahihintulutan na mag-file para sa dalawang linggo na pagliban sa trabaho na walang bayad upang alagaan nila ang kanilang mga anak sa panahon ng Pebrero 11- 24.

Kung ang parehong magulang ay nagtatrabaho sa gobyerno isa lang sa kanila ang maaaring gumamit ng espesyal na panukala na pinagtibay ng pamahalaan para ihinto ang pagkalat ng virus na nakapagbigay ng malaking pag-aalala at pag-papanic sa buong mundo.

Bilang bahagi ng pagsisikap ng pamahalaan na masugpo ang virus, ang Ministry of Education ay nagbigay ng utos na pabalikin sa school ang mga elementarya at junior high school dalawang linggo makalipas ang Feb. 25, habang ang mga senior high school at unibersidad ay dapat muling buksan sa bandang huling bahagi ng petsa
o kaya naman depende sa akademikong kalendaryo ng bawat paaralan.


Sinabi ng Ministri, na ang mga Chinese students  na nag-aaral sa Taiwanese Universities ay hindi pa papayagan na makapasok hanggang Pebrero 9 para mabawasan ang panganib ng impeksyon.

Sinabi ng Ministro ng Edukasyon na Pan Wen-chung (忠文while) na ang posibilidad na mag-apply ng 14-araw na walang bayad na opsyon sa pag-iwan sa mga magulang na may mga anak na pumapasok sa mga pribadong kindergarten na muling binuksan para sa bagong semester ay nasusuri din.

Ayon naman sa inihayag ng Education Minister na si  Pan Wen-chung na ang posibilidad ng pag-aapply ng 14 na araw na pagliban na walang bayad ay opsyon ng mga magulang na mayroong mga anak na nag-aaral sa pribadong kindergartens na napag-alaman na muling bubuksan para sa bagong semester ngunit ang pagbubukas nito ay sinusuri din.

Ayon sa pinakabagong estatistika na inilabas ng World Health Organization, ang coronavirus na lumabas at kumalat noong kalagitnaan ng Disyembre sa Wuhan sa lalawigan ng Hubei sa China ay kumitil ng 493 na buhay sa buong mundo kasama ang 491 sa China

Sa ngayon, mayroong 24,558 na nakumpirmang kaso sa buong mundo na kung saan nangyari sa China, ito ang ipinakita ng WHO sa statistics.


Share:

No comments:

Post a comment

Labels

Loading...

Blog archive