General Information and Millennial Jobs for every Filipinos

Gumamela gamot sa pigsa at iba pang mga sakit


Ang halamang gumamela ay karaniwang nakikita sa maraming lugar sa Pilipinas. Kilala ang bulaklak nito na matingkad na kulay. Kahit saang lugar pwede itong tumubo at itanim bilang halamang oriental. Ang dahon ay paboritong laruin ng mga bata at ginagamit sa paggawa ng bola. Ang bulaklak ng gumamela ay may mga sustansiya na taglay tulad ng ascorbic acid, calcium, riboflavin, niacin, flavanoids, polyphenols, cyanidin, quercetin at hentriacontane.

Ang mga sakit na maaaring magamot ng gumamela ay:
*Pigsa. Kailangan dikdikin ang buko ng bulaklak na hinaluan ng kaunting asin at ihilot o itapal sa namamagang pigsa. Palitan ang tapal araw-araw hanggang sa mahinog ang pigsa.
*Sore eyes. Ang pinaglagaan ng ugat ng gumamela ay mabisang gamot para sa iritasyon sa mata.
*Bukol sa katawan. Ang dinikdik na dahon at bulakabu ng gumamela ay mabisang gamot para sa mga bukol o tumor na tumutubo sa katawan natin.
*Beke. Ipahid ang dinidikdik na bulaklak na gumamela sa parte ng may beke.
*Lagnat. Nakapagpababa ng lagnat ang pag-inom sa pinaglagaan ng dahon ng gumamela. Mabisa ang pinaglagaan ng ugat ng gumamela bilang gamot.
*Hirap sa pagdumi. Makakatulong sa pagdudumi ang pag-inom sa pinaglagaan ng dahon ng gumamela.
*Pananakit ng ulo. Maaaring gamitin ang dinikdik na dahon ng gumamela bilang pantapal sa sentido ng ulo upang mawala ang pananakit nito.
*UtiAng pinaglagaan ng bulaklak at ugat ng gumamela ay mabisang gamot para sa hirap sa pag-ihi.
Disclaimer: OFW Buddy and its article may contain general information relating to various medical conditions and their treatment. Such information is provided for informational purposes only and is not meant to be a substitue for advice provided by a doctor or other qualified health care professional. Patients should not use the information contained herein for diagnosing a health or fitness problem or disease. Patienst shoudl always consult with a doctor or other health care professional for medical advice or information about diagnosis and treatment.
Share:

No comments:

Post a comment

Loading...

Blog archive