General Information and Millennial Jobs for every Filipinos

Tips sa Manicure at Pedicure para makaiwas tayo sa impeksyonMay mga kaso na murder ang kuko ng customer ng isang manikurista. Nasugatan at nagkaroon ng malalang impeksyon sa daliri at paa. Ayon sa isang pagsusuri sa America, may 50% ng mga salon ang gumagamit ng kontaminadong kagamitan pang-pedicure at manicure. May bacteria na natagpuan sa kanilang mga nail clippers, nail file, at tubig na pinangbababad sa kuko.

Mga tips para makaiwas tayo sa impeksyon:
1.)Pumunta lamang sa mga malilinis na salon o manikurista na sa tingin mo ay masinop sa trabaho.
2.)Kailangan maghugas maigi ng kamay ang manikurista at ang customer bago magsimula.
3.)Ibabad ang mga gamit panglinis ng kuko sa 70% rubbing alcohol sa loob ng 20 minuto. Gawin ito bago gamitin sa panibagong customer.
4.)Mag-ingat sa paghila ng mga hangnail o iyong mga balat sa tabi ng kuko. Ang paghila ay pgsugat nito ang pinanggagalingan ng impeksyon sa daliri.
5.)Magdahan-dahan lang. Kapag may sakit na naramdaman, ang ibig sabihin ay nagkasugat na at pwede itong magdulot ng impeksyon. Lagyan ng alcohol o betadine ang sugat.
6.)Kung ikaw ay may diabetes, namamanhid ang paa o na stroke, ay huwag na ng magpadicure. May problema sa ugat ang mga diabetec at pwedeng hindi maghilom ang mga sugat nila sa paa.

Para sa matinding impeksyon sa daliri ng paa o kamay, ganito ang dapat gawin:
1.)Kumuha ng maliitNna piraso ng bulak at lagyan ng betadine. Ipatong iyo sa ibabaw ng sugat sa loob ng matagal na panahon.
2.)Hayaan lang nakababad ang iyong sugat sa betadine ng buong araw.
3.) Patakan ng dagdag na betadine kapag natuyo na ito.
4.)Gawin ito 7 araw, hanggang sa tuluyang mawala na ang pamamaga ng balat. Kapag nanuot ang povidine iodine sa balat, mapapatay nito ang mikrobyo sa sugat at gagaling na ito.Disclaimer: OFW Buddy and its article may contain general information relating to various medical conditions and their treatment. Such information is provided for informational purposes only and is not meant to be a substitue for advice provided by a doctor or other qualified health care professional. Patients should not use the information contained herein for diagnosing a health or fitness problem or disease. Patienst shoudl always consult with a doctor or other health care professional for medical advice or information about diagnosis and treatment.
Share:

No comments:

Post a comment

Labels

Loading...

Blog archive