General Information and other helpful jobs

Tips sa Manicure at Pedicure para makaiwas tayo sa impeksyon


May mga kaso na murder ang kuko ng customer ng isang manikurista. Nasugatan at nagkaroon ng malalang impeksyon sa daliri at paa. Ayon sa isang pagsusuri sa America, may 50% ng mga salon ang gumagamit ng kontaminadong kagamitan pang-pedicure at manicure. May bacteria na natagpuan sa kanilang mga nail clippers, nail file, at tubig na pinangbababad sa kuko.

Mga tips para makaiwas tayo sa impeksyon:
1.)Pumunta lamang sa mga malilinis na salon o manikurista na sa tingin mo ay masinop sa trabaho.
2.)Kailangan maghugas maigi ng kamay ang manikurista at ang customer bago magsimula.
3.)Ibabad ang mga gamit panglinis ng kuko sa 70% rubbing alcohol sa loob ng 20 minuto. Gawin ito bago gamitin sa panibagong customer.
4.)Mag-ingat sa paghila ng mga hangnail o iyong mga balat sa tabi ng kuko. Ang paghila ay pgsugat nito ang pinanggagalingan ng impeksyon sa daliri.
5.)Magdahan-dahan lang. Kapag may sakit na naramdaman, ang ibig sabihin ay nagkasugat na at pwede itong magdulot ng impeksyon. Lagyan ng alcohol o betadine ang sugat.
6.)Kung ikaw ay may diabetes, namamanhid ang paa o na stroke, ay huwag na ng magpadicure. May problema sa ugat ang mga diabetec at pwedeng hindi maghilom ang mga sugat nila sa paa.

Para sa matinding impeksyon sa daliri ng paa o kamay, ganito ang dapat gawin:
1.)Kumuha ng maliitNna piraso ng bulak at lagyan ng betadine. Ipatong iyo sa ibabaw ng sugat sa loob ng matagal na panahon.
2.)Hayaan lang nakababad ang iyong sugat sa betadine ng buong araw.
3.) Patakan ng dagdag na betadine kapag natuyo na ito.
4.)Gawin ito 7 araw, hanggang sa tuluyang mawala na ang pamamaga ng balat. Kapag nanuot ang povidine iodine sa balat, mapapatay nito ang mikrobyo sa sugat at gagaling na ito.
Share:

No comments:

Post a Comment

Loading...

Blog Archive