General Information and Millennial Jobs for every Filipinos

READ: List of important reminders for Returning OFWs


Sa mga uuwing OFWs, narito na ang mga panuntunan at mga pagdadaanan bago makauwi sa kanya-kanyang mga tahanan.

Para maiwasan ang mahabang pila at mapabilis ang proseso sa bawat darating na OFW ay gumawa na ng maayos na paraa ang gobyerno. Base sa protocol ng IATF at ng DOH.

Narito na ang mga pagdadanan ng mga OFW:

1.  Registration. Lahat ng mga uuwing OFW ay kailangan mag log-in sa https://e-cif.redcross.org.ph/ i-scan ang QR Code sa mga flat guide ng Philippine Red Cross. Sagutan ng kumpleto ang mga katanungan.

   Passport- ihanda ang soft copy ng inyong mga passport dahil i-upload ito sa system ng Red Cross

2. Confirmation Email at QR Code- matapos kumpletuhin ang mga katanung sa website ng Philippine Red Cross ay makakatanggap ang  bawat isa ng "email confirmation" at QR Code na gagamitin sa mga susunod na hakbang.

3. Briefing- Lahat ng mga OFW ay obligadong makinig sa gagawing briefing para sa mga susunod na hakbang.

4. Verfication at Barcoding- pagkatapos ng briefing ay dadaan na sa proseso ng "verication at barcoding " kung saan dadaan sa mga konting katanugan at bibigyan ng 6 na barcode sticker kung saan ang isa ay ilalagay sa passport at ang lima naman ay gagamitin sa mga susunod na proseso.

5. Swab Testing- Ang mga natitirang barcode ay ibibigay sa taong nag-swab at ipapakita na ang isang barcode ay nakadikit na sa pasaporte. At saka didiritso sa Swab Testing.

6. Immigration- Matapos ang swab test ay sasalang na sa "regular immigration inspection", para sa mga katanungan at pagbiripika ng mga records.

7. Quality Facility Assignment - Matapos dumaan sa immigration ay pupunta sa pinakamalapit na Help Disk para malaman kung saan quarantine facility ka mapunpunta.

Para sa mga OFW SEA-BASED ay pupunata sa kaya-kanyang mga Local Manning Agency (LMA)
Para naman sa mga OFW LAND-BASED ay pupunta sa OWWA Help Disk
Para naman sa mga NON-OFW/ Balikbayan ay didiretso sa Help Disk ng Department Tourism (DOT)

Tandaan na ang mga Help disk ay sila rin ang responsable sa pagpapauwi sa inyo pabalik sa mga probinsya.

8. Result- Ang bawat isa ay makakatanggap ng text message at email sa resulta ng kanilang swap test. Ang mga magnenegatibo ay bibigyan ng Medical Certificate bilang pruweba. At samantala sa mga magpopositibo naman ay agad ilipat ng gobyerno sa mga pagamutan hanggang gumaling.


Ang lahat ng mga OFW ay  mayroong 24 hours Helpline sa mga quarantine facilities at maari rin tumawag sa mga numero 1158 o 143 para sa mga katanungan.Share:

No comments:

Post a comment

Loading...

Blog archive