General Information and Millennial Jobs for every Filipinos

100 wedding guests were infected after the groom dies with COVID-19


Ang isang kasalang naganap sa bansang India ay nauwi sa malungkot pangyayari dahil ang mismong lalaking ikinasal sa araw na iyon ay nagkaroon ng lagnat at namatay dahil sa COVID-19. Sa kasamaang palad nahawa nito ang isandaang bisita nila sa nasabing okasyon.

Sa isang balita ng Indian Express, ang lalaking ikinasal ay namatay noong June 17 at sumailalim sa cremation na hindi man lamang na test kung mayroon itong COVID-19. Ang lalaki ay nakaramdan na ng lagnat at pananakit ng katawan bago pa naganap ang kasalan, at sumubok pang ipagpaliban muna ito. Ngunit hindi pumayag ang pamilya at ang kanyang mapapangasawa at itinuloy pa rin ang okasyon, ang tanging gamot na ininom nito ay painkillers at paracetamol lamang, ito ay base sa mga lokal na ulat.

Dahil sa nangyari ay mas lalong sumama ang kalagayan ng lalaki hanggang dumating ang araw ng kanilang kasalan. Ito ay namatay mismo sa araw na iyon. Nabalitaang 15 na miyembro ng pamilya ay nahawa ng virus. Isinagawa rin ang contact tracing sa mga bisita at nagkaroon ng swab testing at nakompirma na 113 na bisita ang nahawa ng COVID-19, at marami sa kanila ang asymptomatic o walang nararamdang sintomas ng sakit. Ang mismong babaeng ikinasal ay negatibo sa nakakamatay na sakit.

Ang naganap na kasal ay sinasabing isa sa mga malaking COVID-19 transmission na nangyari sa bansa.
Share:

No comments:

Post a comment

Loading...

Blog archive