General Information and Millennial Jobs for every Filipinos

Masamang epekto ng kulang sa tulog


Ang pagpupuyat o kulang sa tulog ay hindi mabuti sa ating kalusugan. Pinapahina nito ang sistema ng imyunidad laban sa sakit. Madaling lapitan ng sakit ang ang taong laging nagpupuyat gaya ng hypertension at diabetes.

May malaking epekto ang tulog sa timbang Ng Tao. Madalas rin na kakulangan sa tulog ang nagtatangay sa tao sa stress at depression. Maaaring makaapekto sa mental at pisikal performance ng isang Tao ang hindi maayos na tulog. Hindi magiging masaya ang araw ng taong puyat. Ang pakiramdam ay lungkot, gutom, pagud, at antok naghalo-halo na lahat na maaaring maka abala sa buong ataw.

Mahihirapan din ang taong kulang sa tulog ay walang pukos sa trabaho o hindi makatapos ng maayos sa mga Gawain. Hindi ito nakakabuti sa memorya. Mataas ang tyansa ng pagbaba ng productivity level at alertness level ng taong walang sapat na tulog. Kaya ngayon sanayin na natin ang ating mga sarili na magkaroon ng sapat at magandang tulog.


Disclaimer: OFW Buddy and its article may contain general information relating to various medical conditions and their treatment. Such information is provided for informational purposes only and is not meant to be a substitue for advice provided by a doctor or other qualified health care professional. Patients should not use the information contained herein for diagnosing a health or fitness problem or disease. Patienst shoudl always consult with a doctor or other health care professional for medical advice or information about diagnosis and treatment.
Share:

No comments:

Post a comment

Loading...

Blog archive